دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم‌اجتماعی

School of Economic, Management & Social Sciences

انتخاب جناب آقای دکتر ستایش و جناب آقای دکتر میرفردی به عنوان پژوهشگران برگزیده

اساتید ارجمند جناب آقای دکتر محمدحسین ستایش و جناب آقای دکتر اصغر میرفردی

انتخاب شایسته شما را به عنوان پژوهشگران برگزیده دانشگاه تبریک عرض نموده، امید است در تمامی عرصه های علمی موفق و پیروز باشید.

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز