دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم‌اجتماعی

School of Economic, Management & Social Sciences

کسب رتبه اول مسابقات دانشجویی هند‌بال

در اردیبهشت ماه 1395، تیم مشترک دانشجویی هندبال دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی و دانشکده علوم انسانی، موفق به کسب مقام اول در مسابقات بین دانشکده‌ای شده است. این موفقیت را به اعضا و دست‌اندرکاران تیم تبریک می‌گوییم.

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز