دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم‌اجتماعی

School of Economic, Management & Social Sciences

شورای تحصیلات تکمیلی

[collapse collapsed title=سرپرست تحصیلات تکمیلی]

نام و نام‌خانوادگی تحصیلات پست الکترونیک شماره تماس دورنگار  
منصور طبیعی دکترای جامعه‌شناسی mtabiee@rose.shirazu.ac.ir 36266041 36272521

[/collapse]

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز