مرکز مطالعات خشکسالی

Drought Research Center

آرشیو اطلاعیه

گزارش طرح ها و مقالات جديد

قرارگرفتن گزارش طرح ها و مقالات جديد در قسمت پژوهش سایت

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز