مرکز مطالعات خشکسالی

Drought Research Center

آخرین کتاب دکتر عليرضا سپاسخواه

آخرین کتاب دکتر عليرضا سپاسخواه با عنوان «جمع آوری رواناب در ریزحوضه برای استفاده بهینه در کشاورزی» 

براي تهيه کتاب  مي توانيد با شماره تلفن های 32286130 و 36138038 - 071 تماس حاصل فرماييد يا با نشاني اينترنتي droughtres@shirazu.ac.ir  مکاتبه نماييد.

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز