مرکز مطالعات خشکسالی

Drought Research Center

کتاب های منتشر شده

براي تهيه کتاب ها  مي توانيد با شماره تلفن های 32286217 و 36138509 - 071 تماس حاصل فرماييد يا با نشاني اينترنتي droughtres@shirazu.ac.ir  مکاتبه نماييد.

 

* کتاب «مدیریت آبیاری باغ های میوه و خشکبار با فناوری های نوین در شرایط بحران آب و خشکسالی» 

 

 

 

 

* کتاب «جمع آوری رواناب در ریزحوضه برای استفاده بهینه در کشاورزی» تألیف: دکتر علیرضا سپاسخواه و مهندس فاطمه ده بزرگی

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز