مرکز مطالعات خشکسالی

Drought Research Center

درباره

تارخچه، اهداف و محورهای مورد حمایت

با توجه به پتانسيل بالاي تحقيقاتي در دانشگاه شيراز و در دانشکده کشاورزي و وقوع خشکسالي‏ هاي اخير در سطح استان فارس، بخش مهندسي آب از سال‏ها قبل در صدد استفاده از امکانات مرکز تحقيقات کوشکک و تأسيس مؤسسه ‏اي پژوهشي در زمينه آب بود. در همين راستا اقداماتي صورت گرفت و طرحي تهيه شد. اين طرح در سفر مقام معظم رهبري در سال 1387 به نظر ايشان رسيد. از آنجائي که ايشان در سفرهاي خود به استان‏ هاي مختلف اقدام به بررسي طرح ‏هاي پيشنهادي مي‏ نمايند، طرح مزبور نيز با توجه به بحران خشکسالي در سال‏ هاي‏ گذشته در قالب ايجاد مرکز مطالعات خشکسالی مورد تصويب و تأکيد قرار گرفت و بعد از تصويب، طرح اجرائي آن در بخش مهندسي آب تهيه گرديد. اين طرح شامل راه ‏اندازي فيزيکي مرکز نيز بوده است. خوشبختانه بودجه احداث مرکز مزبور در سفر دوم رياست محترم جمهور به استان فارس مورد تصويب قرار گرفت. در حال حاضر گلخانه پژوهشي اين مرکز در حال بهره برداری است و عملیات احداث ساختمان اداری – آزمایشگاهی آن به اتمام رسیده است.

از اهداف اصلي راه ‏اندازي اين مرکز ارائه راه حل‏ هاي کاربردي به منظور مقابله با خشکسالي در کشاورزي مي باشد. در اين راستا شناسائي افراد با تجربه و محقق در زمينه‏ هاي خشکسالي و همچنين بررسي تحقيقات و مطالعات موجود مد نظر بوده که برگزاري "همايش ملي مسائل و راهکارهاي مقابله با خشکسالي" در جهت تحقق هر دو هدف شکل گرفته و در روزهاي 23 و 24 ارديبهشت 1388 در دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز برگزار گرديد. سپس با توجه به دستاوردهاي اين همايش، شوراي پژوهشي تشکيل شد و فراخوان طرح‏ هاي پژوهشي مرتبط با مسائل خشکسالي به نحو مقتضي به اطلاع محققين و پژوهشگران رسيد. طرح‏ هاي دريافتي مورد ارزيابي قرار گرفته و پس از تصويب در شوراي پژوهشي، بودجه لازم جهت اجراي آنها تصويب و در اختيار پژوهشگران قرار گرفته است.


اهداف پيش بيني شده مرکز

 • انجام پژوهش هاي کاربردي در زمينه مسائل به خشکسالي 
 • ترويج و آموزش يافته هاي پژوهش هاي انجام شده در زمينه خشکسالي 
 • کمک در تنظيم برنامه هاي توسعه ملي با رويکرد « سازگاري با اقليم »
 • کمک به حل مسائل و تنگناهاي کشور در زمينه کشاورزي، فني- مهندسي، دامپزشکي و رشته هاي وابسته به آنها 
 • کمک به حل مسائل و مشکلات کشور در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي ناشي از خشکسالي 
 • همکاري با مراکز آموزش عالي، موسسات پژوهشي و سازمان هاي اجرايي در زمينه هاي فوق الذکر 
 • اتخاذ سياست‏هاي راهبردي در مورد پژوهش و توسعه و توجه اساسي به پيگيري اين مسئله به عنوان محوري بنيادي در توسعه کشور با عنايت به کارايي تحقيقات خشکسالي
 • آموزش دانشجويان دوره هاي تحصيلات تکميلي در زمينه تحولات علمي جديد و روش هاي نوين و ارتقاي سطح تحقيقات دانشجويان دوره هاي تحصيلات تکميلي 

در همين راستا مرکز مطالعات خشکسالي به منظور کمک به حل معضلات مربوط به خشکسالي از پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکترا که حول محورهاي زير باشد در حد امکانات موجود حمايت مالي مي نمايد.

محورهاي مورد حمايت عبارت اند از

 • مديريت آب در مزرعه در شرايط خشکسالي

(مديريت آب در مزرعه، تاثير خشکسالي بر روي منابع آب، آب هاي سطحي و زيرزميني، مسائل زيست محيطي)

 • به زراعي در شرايط خشکسالي

(به زراعي کشت، تأثير خشکسالي بر روي گياهان زراعي و باغات، به زراعي باغات)

 • به نژادي در شرايط خشکسالي

(کاربرد بيوتکنولوژي براي ايجاد ارقام زراعي و باغي مقاوم به خشکي و شوري)

 • مسائل اقتصادي در شرايط خشکسالي

(مديريت تقاضاي آب، سياست هاي ايجاد بازار آب و قيمت گذاري آب، سيستم هاي حمايت در تصميم گيري در مديريت منابع آب، مديريت عرضه آب)

 • مسائل اجتماعي در شرايط خشکسالي

(راهکارهاي ترويج روش هاي مقابله با خشکسالي، مديريت خشکسالي توسط کشاورزان، روش هاي مقابله رواني با خشکسالي)


متقاضيان دریافت حمايت بايد داراي شرايط زير باشند.

 • طرح هاي پيشنهادي پايان نامه ها بايد به تصويب شوراي تحصيلات تکميلي دانشکده مربوطه رسيده باشد.
 • حداقل 6 ماه به زمان دفاع از پايان نامه باقي مانده باشد.
 • متقاضيان بايد فرم مربوطه را تکميل و همراه با يک نسخه از طرح پژوهشي پيشنهادي (پروپوزال) که به تصويب دانشکده رسيده باشد به آدرس- مرکز مطالعات خشکسالي ارسال نمايند. 
 • ارسال گزارش نهايي به مرکز پس از انجام تحقيق نيز الزامي مي باشد.

 

* لازم به توضیح می باشد که به محض دریافت بودجه جهت حمایت مالی از طرح ها، مهلت ارسال  فرم های پیشنهادی، از طریق همین سایت به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید.


نشانی پستی: شيراز ، باجگاه، دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز، مرکز  مطالعات خشکسالي کد پستي 65186-71441. تلفن: 32286217 و 36138500 - 071. فکس: 3226217. نشانی پست الکترونیکی droughtres@shirazu.ac.ir

 

 

 

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز