بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست

Department of Desert Regions Management

تاریخچه

بخش مديريت مناطق بياباني دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز، با يک نفر عضو هيأت علمي تمام وقت در سال 1375 تأسيس و با پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد آغاز به کار کرد. اولين دوره پذيرش دانشجو در رشته مديريت مناطق بياباني با 4 نفر دانشجو از مهر سال 1375 صورت گرفت. اين بخش تاکنون 19 دوره پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد داشته است. طي اين 18 دوره در اين مقطع 95 نفر فارغ التحصيل شده اند و از اين تعداد عده زيادي موفق به ادامه تحصيل در مقطع بالاتر شده اند.  در سال 1382 موافقت اصولي تأسيس دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست و در سال 1383 موافقت قطعي تأسيس رشته هاي مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست و مرتع و آبخيزداري از وزارت علوم و فناوري اخذ گرديد. پذيرش دانشجو در دو رشته مهندسي مذکور از مهر سال 85 آغاز گرديده است. و هم اکنون 190 نفر دانشجوي کارشناسي در اين دو رشته مشغول به تحصيل مي باشند. ضمنا 38 نفر دانشجوي کارشناسي ارشد مشغول به تحصيل مي باشند. شايان ذکر است با اخذ مجوز از شوراي گسترش وزارت علوم دو رشته کارشناسي ارشد مهندسي منابع طبيعي- فرآوري محصولات شيلاتي و تکثير و پرورش آبزيان نيز با پذيرش 6 دانشجو از نيمسال دوم تحصيلي 93-92 در اين بخش راه اندازي شده است.

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز