دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

Darab School of Agriculture

اطلاعیه در خصوص خوابگاه دانشجویی

به اطلاع دانشجویان گرامی ورودی جدید می رساند که این دانشکده دارای امکانات خوابگاهی جهت خواهران و برادران می باشد

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز