دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب

Darab School of Agriculture

تاریخچه

 سال شروع به فعاليت دانشكده :

1367

 تعداد دانشجويان پذيرفته شده در سال اول تاسيس :

14

 رشته هاي سال اول تاسيس :

امور زراعی

 تعداد دانشجويان کنونی :

177

 رؤساي دانشكده از ابتدا تا به حال :  

نام

مدرك تحصيلي

رتبه علمي

محمد مهدی دادخواه آسمان فوق لیسانس زراعت  مربی
سید محسن تقوی فوق لیسانس گیاهپزشکی  مربی
سید کمال الدین امامی فوق لیسانس گیاهشناسی  مربی
مهروش فروهیده فوق لیسانس اقتصاد کشاورزی  مربی
علیمراد حسنلی دکترای آبیاری و زهکشی  استادیار
اسماعیل ثابت فرد دکترای پزشک عمومی  
غلامرضا مؤید فوق لیسانس زراعت  مربی
محمد جواد غلامی فوق لیسانس ریاضی  مربی
صمد عرفانی فر فوق لیسانس مکانیک ماشین آلات کشاورزی  مربی
رضا قاسمي فسایی دكتراي خاكشناسي  استادیار
احسان بیژن زاده دکترای زراعت  استادیار
مهدی نجفی قیری دکترای خاکشناسی استادیار
   

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز