دانشکده مهندسی مواد و عمران

School of Civil & Material Engineering

کارمندان

تماس
سمت
تحصیلات
نام و نام خانوادگی
3068
ماشین نویس
دیپلم
امیلا آقائی
3002
ماشین نویس
دیپلم
فاطمه آقائی دهنوی
3144
مکانیسین
کارشناس
داریوش اعتمادی نیک
3144
تکنیسین
دیپلم
محسن تقدسی
3568
منشی دفتر بخش مهندسی مواد
دیپلم
زهرا حسینی
3104
کارشناس آزمایشگاه
لیسانس
مهدی خسرویان
3003
ماشین نویس
دیپلم
رقیه خیامی نژاد
3542
کاردان
فوق دیپلم
عین ال... دهقانیان
3000
مسئول دفتر
دیپلم
هایده دیانتی
3144
تکنیسین
دیپلم
مهدی رضائی
3157
کارشناس ارشد
کارشناس ارشد
نشاط سجادیان
3099
کارشناس
کارشناس
سعیده سعیدی
3274
کارشناس
کارشناس
هستی شرفی
6561
کارشناس
کارشناس
لیلا شریعتی فرد
3136
تکنیسین
فوق دیپلم
بهزاد صداقت قلاتی
3101
کارشناس آموزش
کارشناس
ژیلا صفائیان
3064
کارشناس
کارشناس
محمدرضا صلح پورفرد
3101
کارشناس آموزش
کارشناس
شهناز عربی منفرد
3134
مکانیسین
سیکل
ناصر فتح ال... پورشیرازی
3111
کارشناس
کارشناس
آمنه کمالی سروستانی
3268
واحد فنی
دیپلم
علی اصغر کهن
3562
کارشناس
کارشناس ارشد
فاطمه محزون
3154
کارشناس آموزش
کارشناس
مژده معین
3115
کارشناس
کارشناس
اصغر ملاشیفع
3561
کارشناس
کارشناس
ساغر منصف
3133
حسابدار
دیپلم
سیدناصر موسوی
3118
ماشین نویس
دیپلم
شهرزاد موسوی
3097
مسئول دفتر
دیپلم
زهرا مهدی زاده
3117
کاردان تاسیسات
دیپلم
اسماعیل نیاکام
3114
کارشناس
کارشناس
محمدرضا واحدی پور


 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز