دانشکده مهندسی مواد و عمران

School of Civil & Material Engineering

تماس با دانشکده

نشاني : شيراز – خيابان زند - دانشكده مهندسي ساختمان شماره 1

 

تلفن :   36473002 الی 36473008

  دورنگار : 36473575

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز