بخش روانشناسی بالینی

Department of Clinical Psychology

کارکنان

نام:                                  نرگس

نام خانوادگی:                       پرونده

سمت:                              مسئول آموزش بخش روانشناسی بالینی

تلفن:                               07136134662

آی دی جهت پیام از طریق سیستم:   1407

**************************************************

نام:                                  زهرا

نام خانوادگی:                     صائمی

سمت:                             مسئول دفتر بخش روانشناسی بالینی

شماره تلفن:                       07136134683

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز