بخش هنر

Department of Art

هیات علمی

 

رزومه اعضای هیات علمی بخش هنر

اسـاتـید بــخـش هــــــنـــر

ردیف

نام خانوادگی

نام

مرتبه علمی

رشته

زمینه تخصص (گرايش)

تلفن

کارنامه آموزشی و پژوهشی وبسایت
1

ظفرمند

سید جواد

دانشیار

طراحی صنعتی

مدیریت طراحی صنعتی 36131065
2

فیزابی

بهمن

استادیار

گرافیک

نقوش معماری

36131043

3

زارع خلیلی

فتح اله

استادیار

هنر مدرن

عکاسی

36131051

4

غروی منجیلی

فریبا

استادیار

پژوهش هنر

ارتباط تصویری ،انیمیشن

36131091

5

میرزاابوالقاسمی

محمد صادق

استادیار

پژوهش هنر

تاریخ هنر

مطالعات هنر و معماری اسلامی

36131090

6 رحمانی اشکان استادیار فرش فرش، هنرهای سنتی 36131088
7 مقنی پور مجید رضا استادیار

پژوهش هنر

فرش - مطالعات تطبیقی هنر

36131089

8

سامانیان

ساسان

استادیار

مرمت

پژوهش هنر

36131047

9

سیدی

سید علی اکبر

مربی

مرمت و هنرهای سنتی

رنگ، هنرهای سنتی

361310437

10

اسدی

شهریار

مربی

گرافیک

گرافیک

36131047
11 اثنی عشری

سید محمد خلیل

مربی

طراحی صنعتی

مدیریت طراحی محصول

36131044

 

 

 

اسـاتـید مدعو بــخـش هنـــــــــر
ردیف نام خانوادگی نام مرتبه علمی

زمینه تخصص

1 احمدی احمدرضا مربی رنگرزی الیاف
2 ارجمند اینالو مهدی مربی ارتباط تصویری
3 اسلمی مجید مربی ارتباط تصویری
4 احسنت ستاره مربی ارتباط تصویری
5 آریافر افشین مربی ارتباط تصویری
6 بصام سید جلال الدین استادیار نساجی
7 بطحائی فاطمه مربی صنایع دستی
8 بهمنی ساره مربی صنایع دستی
9 تجویدی علی اصغر استادیار نگارگری
10 جاوید تاش ایرج مربی صنایع دستی
11 خاکپور علیرضا مربی ارتباط تصویری
12 درخشانفر پیام مربی ارتباط تصویری
13 دهقانی زهرا مربی صنایع دستی
14 رستم نژاد رستم نژاد مربی طراحی فرش
15 سخنوری مهرنوش مربی صنایع دستی
16 فتوح نژاد رضا مربی صنایع دستی
17 قاسم خانی حسین مربی صنایع دستی
18 کریمی پورباصری محمدعلی مربی ارتباط تصویری
19 مرادی کازرونی امیر مربی چاپ
20 مرشدزاده محمد مسعود مربی ارتباط تصویری
21 نادری فرهاد مربی ارتباط تصویری
22 نجفی سیدجواد مربی صنایع دستی
23 محمدی اکبری مجید مربی فرش
24 منجزی پریسا مربی ارتباط تصویری
25 مرتضوی  رویا مربی ارتباط تصویری

 

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز