دانشکده هنر و معماری-دانشگاه شیراز
آمادگي دانشکده هنر و معماری دانشگاه شيراز براي همکاری با شهرداری شیراز

دیدار  صمیمانه آقای دکترمحمد رضا بذرگر رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیرازوآقای دکتر ابراهیم گشتاسبی راد معاون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز ،در دفتر ریاست دانشکده هنر و معمار

سه شنبه ۱۳۹۷/۵/۱۶
آئین گشایش نمایشگاه صنایع دستی با عنوان " از دست های ما "در نگار خانه ملی شیراز

مراسم افتتاحیه نمایشگاه صنایع دستی با عنوان از دست های ما با حضور جناب آقای دکتر بذرگر ریاست دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز ، جناب آقای شیخ پور نائینی مدیر فرهنگی دانشگاه شیراز و اسات

سه شنبه ۱۳۹۷/۵/۱۶
چهارشنبه ۱۳۹۷/۵/۱۰
چهارشنبه ۱۳۹۷/۵/۳