گزارش هم اندیشی زندگی پیاده در شیراز با موضوعیت " نسبت نظام نقلیه عمومی با زندگی پیاده"

نشست تخصصی نسبت نظام نقلیه عمومی با زندگی پیاده در شهر با حضور پروفسور حبیب آگهی  عضو محترم هیات علمی دانشگاه شیراز و رئیس مرکز تحقیقات و حمل و نقل دانشگاه ، دکتر قائدی رئیس کمسیون حمل و

سه شنبه ۱۳۹۸/۲/۳۱
برگزاری سلسله نشست های هویت ایرانیان در هفته حرفه: هنرمند شیراز

 در راستای "سلسله نشست های هویت ایرانیان" و همچنین برنامه هاي "هفته حرفه: هنرمند شیراز"  نشستی تخصصی در ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه  با همکاری انجمن علمی بخش هنر و خانه هنر شیراز و با حضور دانشج

سه شنبه ۱۳۹۸/۲/۳۱