برگزاری مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی۹۶-۹۵

آیین استقبال از دانشجویان جدید الورود دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز با حضور فعال انجمن های علمی ودانشجویی ومسئولین محترم دانشکده و دانشگاه شیراز و با حضوردانشجویان

سه شنبه ۱۳۹۵/۸/۴