حضور انجمن علمی فرش دانشکده هنر و معماری در چهاردهمین نمایشگاه فرش دستباف

چهاردهمین نمایشگاه فرش دستباف  بهمن  ماه امسال با هدف پیشرفت و توسعه صنعت فرش دستباف در  نمایشگاه بین‌المللی شیراز برگزار شد.

چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۹