بخش ترویج و آموزش کشاورزی

Department of Agricultural Extension & Education

کارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

زمینه تخصصی

شماره داخلی

پست الکترونیکی

 

1

پروین خلیق زاده

فوق لیسانس

کارشناس آموزش-پژوهش

8346

khalighzadeh@gmail.com

2

ابراهیم فرمانده

لیسانس

کارشناس آزمایشگاه-فنی

8399

efarmande@yahoo.com

3

سیمین غلامی

دیپلم

مسئول دفتر

8348

--

4

مجید تیرانداز

سیکل

خدمات

8399

--

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز