بخش ترویج و آموزش کشاورزی

Department of Agricultural Extension & Education

تاریخچه

بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز به ریاست دکتر غلامحسین زمانی از سال تحصیلی 59-1358 با هدف تربیت معلمین و مروجین کشاورزی شروع به کارنمود و از سال تحصیلی 68-1367 اقدام به پذیرش دانشجو کرد. از آن زمان روند پیوسته و رو به رشد این بخش ادامه داشته است. به طوری که در سال تحصیلی 71-1370 همزمان با فارغ التحصیل شدن اولین گروه از دانشجویان کارشناسی، از سال تحصیلی 72-1371 اقدام به پذیرش 6 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نمود که همچنان این فعالیتها ادامه دارد.

روند تکاملی این بخش از نظر آموزشی و پژوهشی سبب کسب آخرین حلقه از موفقیتهای علمی در نوگشائی مقاطع تحصیلی گردید ، و از سال 1378 اولین دوره دانشجویان دکتری این بخش در 2 گرایش آموزش و ترویج کشاورزی مشغول به تحصیل شدند.

 

لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به webadmin@shirazu.ac.ir ارسال نمایید.
دانشگاه شیراز - شیراز، ایران، ۱۳۹۴
طراحی و اجرا: بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات،دانشگاه شیراز